Misyon ve Vizyon

Misyon
Sanayinin birincil ihtiyaçları doğrultusunda değişen ve gelişen kimya teknolojilerini uygulayabilen inovasyon temelli bilgi ve donanıma sahip teknik elemanlar yetiştirmektir.
Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak için Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayi kuruluşları ile AR-GE projelerini hayata geçirerek bölgenin sanayisini ulusal ve uluslararası pazarda ön sıralara taşımaktır.
Vizyon
Ülke genelinde kabul gören, özgün ve saygın bir ön lisans programı olmaktır.