Program Eğitim Amaçları

  • Edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle kimya sektöründe çalışabilir.
  • Teknolojideki hızlı gelişmeleri takip ederek onlara uyum sağlayabilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.