Program Tanıtımı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü altında kurulan Kimya Teknolojisi Programı, 2021-2022 döneminde ön lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır. Bünyesinde bulunduğu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampüsü içinde yer aldığı Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm altyapı ve sosyal imkanlarından yararlanabilmektedir.
Bölümümüzün sahip olduğu genç, dinamik ve nitelikli akademik kadrosuyla, Kimya sektörlerindeki son gelişmelere paralel ve endüstride çalışabilecek yetkinlikte, kendini yenilikçi fikirlerle güncelleyebilen, teorik bilgileri pratik çalışmalara dökebilme kabiliyetine sahip meslek elemanları yetiştirebilecek eğitimi vermektedir. Kimya Programında fizikokimya, analitik kimya, anorganik kimya, endüstriyel kimya, organik kimya, biyokimya temelindeki teorik eğitim sonrasında laboratuvarda pratik kazandırılması ve bunun yanında enstrümental analiz cihazlarının kullanımı, sonuçların yorumlanması, gerekli bilgisayar programları hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip bir teknik eleman kazandırılacaktır. Programın öğretim dili Türkçedir. Ayrıca mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Kimyayla ilişkili bölümlere dikey geçiş yapabildikleri gibi Açıköğretim Fakültelerine bağlı uygun programlara da sınavsız geçiş ile kayıt yaptırabilmektedir.

Programın Hedefi
Programın hedefi; analitik düşünce yapısına sahip, girişimci, teknolojiyi etkin kullanan,  sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, inovasyon odaklı Ar-Ge projesi yazabilen, donanımlı kimya teknikerlerini yetiştirmektir.

Programa Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile sağlanmaktadır. Programımız, merkezi yerleştirme sınavı puan türünden Temel Yeterlilik Testine (TYT) göre öğrenci kabul etmektedir.

Mezuniyet Şartları 
Kimya Teknolojisi programından mezun olabilmek için, öğrencilerimizin dört dönemde aldıkları derslerin toplam AKTS kredisinin 120 olması gerekmektedir. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan, Genel Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve staj vb. diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programımızdan mezun olabilirler. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilerimiz, “
Kimya Teknikeri” unvanı almaya hak kazanırlar.
 
İstihdam Olanakları
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Programı mezunları, kamuda ve özel sektörde Kimya teknikeri pozisyonunda nitelikli ara eleman olarak istihdam edilirler. Mezun olan öğrenciler özel sektörde özellikle; petrokimya, polimer, kompozit, çimento, boya, deterjan, kozmetik, tekstil, ilaç, seramik, cam, otomotiv, metali madencilik, enerji, tarım alanlarında görev alabilirler.
 
DGS ile Geçilebilen Programlar
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Programı’ndan mezun/mezun durumda olan öğrenciler dikey geçiş (4 yıllık lisans programına geçiş) yapmak için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek mecburiyetindedirler. Başarılı oldukları takdirde, YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre, dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları; 
  • Biyokimya Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği
  • Kimya Bölümü
  • Kimya Mühendisliği
  • Kimya ve Süreç Mühendisliği
  • Lif ve Polimer Mühendisliği
  • Malzeme Mühendisliği
  • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
  • Nanobilim ve Nanoteknoloji
  • Polimer Mühendisliği