Program Çıktıları

 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Analitik ve matematiksel düşünme becerisi.
 • Kimya sektöründeki alet ile cihazları kullanabilme ve cihazların analiz yöntemine bağlı uygulama becerisi.
 • Kimyasal prosese uygun süreç geliştirebilme becerisi.
 • Kimyasal proseslerde, kimyasal eşitlik yazma ve stokiyometrik hesaplama yapma becerisi.
 • Üretim kalite kontrolü konusunda bilinç ve sorumluluk sahibi olabilme becerisi.
 • Elde edilen sonuçları mesleki etik kurallara uygun yorumlama becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.